Rolul educației incluzive în dezvoltarea interculturalității

500,00 lei

Acest curs îmbină principiul educației inclusive cu interculturalitatea. Educaţia incluzivă se bazează pe principiul egalității de şanse sau egalitate în ceea ce presupune dreptul la o educație egală, pentru toți tinerii, indiferent de mediul social sau cultural de proveniență, indiferent de înclinațiile religioase pe care le au, de etnie sau de limba pe care o vorbesc.

  • Modul I: Multiculturalitatea și interculturalitatea în Europa și în România
  • Modul II: Factori de excludere și marginalizare. Activități de grup, joc de rol.
  • Modul III: Educația incluzivă, concepte și reglementări legislative.
  • Modul IV: Strategii prin care școala poate cultiva rezistența la adversitate. Resurse, bune practici și parteneriate despre multiculturalitate și interculturalitate
  • Modul V: Lucru individual asincron. Întocmirea portofoliului.
  • Modul VI: Portofoliul și evaluare.