Proiectele Erasmus+ Poarta către educația interculturală

500,00 lei

Mulți tineri renunță la școală devreme. Educația și activitățile pentru tineri ajută la promovarea valorilor europene comune, la integrarea socială, la înțelegerea interculturală și la sentimentul de apartenență la o comunitate. Erasmus+ este un instrument semnificativ care ajută la încurajarea incluziunii celor care provin din zone defavorizate. O altă provocare este creșterea capitalului social al tinerilor, emanciparea acestora și capacitatea lor de a participa activ în societate.

  • Modul I: Programul Erasmus+ în Europa
  • Modul II: Tipuri de proiecte Erasmus+. Activități de învățare non-formală, care îi ajută pe tineri să dobândească competențe europene și să devină cetățeni activi.
  • Modul III: Cum scriem un proiect bun?
  • Modul IV: Resurse și bune practici. Provocări și direcții viitoare.
  • Modul V: Lucru individual asincron. Întocmirea portofoliului.
  • Modul VI: Portofoliul și evaluare.