Politici educaționale durabile și aplicarea metodologiilor din științe cognitive

500,00 lei

Acest curs este dedicat tuturor actorilor implicați in actul educațional și investighează politicile educaționale din România și Europa, care contribuie la îmbunătățirea serviciilor educaționale.

  • Modul I: Politici privind dreptul la educație și egalitatea în educație.
  • Modul II: Agenda 2030. Principiile şi practicile dezvoltării durabile încorporate organic în ansamblul politicilor educaţionale. Politici educaționale în Europa și România.
  • Modul III: Importanța metodologiilor și principiilor din științele cognitive în politicile de educație pentru tineret.
  • Modul IV: Resurse și bune practici. Provocări și direcții viitoare.
  • Modul V: Lucru individual asincron. Întocmirea portofoliului.
  • Modul VI: Portofoliul și evaluare.