Educația incluzivă: provocări și soluții pentru o școală a mileniului III

500,00 lei

Acest curs se adresează, in special, cadrelor didactice care lucrează cu grupuri diverse de elevi. Educația incluzivă se bazează pe principiul egalității de şanse sau egalitate în ceea ce presupune dreptul la o educație echitabilă pentru toți tinerii, indiferent de mediul social sau cultural de proveniență, indiferent de înclinațiile religioase pe care le au, de etnie sau de limba pe care o vorbesc. Educaţia incluzivă constă în extinderea rolului unei organizaţii şcolare, pentru a răspunde diversităţii grupurilor de elevi, a celor cu probleme educaţionale speciale, a celor proveniţi din medii marginalizate sau private de actul educaţional. Această diversitate pe care cadrele didactice o întâlnesc permanent în activitate îi pune în situaţia de a căuta permanent soluţii necesare unei adaptabilităţi generale, în beneficiul educabililor.

  • Modul I: Ce este educația incluzivă? Concepte, delimitări și limitări. Politici UNICEF, UE și naționale care sprijină incluziunea.
  • Modul II: La ce nivel se aplică în România educația incluzivă?
  • Modul III: Oportunități reale de învățare. Ce este practica incluzivă. 5 metode cheie în construirea unui clima incluziv în sala de clasă.
  • Modul IV: Resurse și bune practici. Strategii care susțin incluziunea în educația formală ți non formală. Exerciții aplicate, jocul de rol.
  • Modul V: Lucru individual asincron. Întocmirea portofoliului.
  • Modul VI: Portofoliul și evaluare