Dezvoltarea inteligentei ecologice la elevi

500,00 lei

Cursul despre educație ecologică este dedicat profesorilor, părinților și tinerilor și dorește să promoveze importanța educației ecologice, precum și să ofere modalități și strategii de dezvoltare și perpetuare a inteligenței ecologice.

  • Modul I: Principiile și valorile UE din agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă. Educația ecologică în lume și în România.
  • Modul II: Modalități de dezvoltare a inteligentei ecologice în școală.
  • Modul III: Formarea unui comportament civic şi a deprinderilor de ocrotire a mediului înconjurător. Conştientizarea de economisi energia electrică și resurselor neregenerabile, mai ales a apei și a lemnului.
  • Modul IV: Resurse, bune practici și parteneriate. Idei pentru viitor.
  • Modul V: Lucru individual asincron. Întocmirea portofoliului.
  • Modul VI: Portofoliul și evaluare.