Managementul proiectelor  este un curs sustinut de doamna Victoria Hodina. Vor fi discutate etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.