Cursul Managementul proiectelor  este  sustinut de doamna Victoria Hodina. In cadrul cursului de management al proiectelor vor fi discutate etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. In urma sustinerii examenului de absolvire, se vor elibera certificate de absolvire pentru cursul de manager de proiect  COR 242101 de catre Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 Republicata, privind formarea profesională a adulților.