Cursul Managementul proiectelor  este  sustinut de doamna Victoria Hodina. In cadrul cursului de management al proiectelor vor fi discutate etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. In urma sustinerii examenului de absolvire, se vor elibera certificate de absolvire pentru cursul de manager de proiect  COR 242101. Participanții primesc, dupa examen, certificate de absolvire autorizate emise de Ministerul Muncii prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor.