Cursul este sustinut de dl. Leontin Barbu formator autorizat in protectia datelor cu caracter personal si se adreseaza personalului implicat in departamentele de conformitate si de protectia datelor, acolo unde exista, din cadrul tuturor organizatiilor care proceseaza date cu caracter personal care isi doreste sa aprofundeze aspectele noi privind protectia datelor introduse de noul Regulament European privind Protectia Datelor Autoritatilor publice centrale si locale, companiilor de drept public si privat, organizatiilor/ firmelor private, spitalelor, sindicatelor, ONG -urilor care proceseaza date cu caracter personal.